FAQ Om båtuthyrning

Hurudana är charterbåtar?


Hyrbåtarna är välutrustade och av europeiska kvalitetsmärken. Det finns nya såval som äldre båtar att välja mellan.​De vanligaste märkena är Beneteau, Jeanneau ja Bavaria. Också Hanse ja Elan är relativt vanliga. Charterbåtar finns i alla storlekar från 30' till de största som är ca 60'. Antalet hytter varierar från två till fem. Dessutom har ofta de större båtarna en enklare såkallad skepparhytt i förpiken. I alla hyrbåtar kan också salongen användas för övernattning. Bäddantalet anges allmännt som hyttbäddar+salong (till exempel 6+2)​De flesta båtar är för cruising. Racingbåtar finns också att tillgå. Förutom segelbåtar, inkluderar vårt urval katamaraner så som FountainPajot och Lagoon samt motorbåtar och yachter i olika storleksklasser. Värt att notera är att varje båt i viss mån är unik. Utrustning, dess placering och mindre detaljer varierar. Åldern påverkar givetvis alltid, och därför rekommenderar vi så nya båtar som möjligt, max. upp till 7 år. Bilderna som följer med båtpresentationerna är ofta från båttillverkaren. Hyrbåten kan skilja sig i detalj från dessa bilder. Om någon speciell detalj är viktig för dig, be oss kontrollera att detta är som du önskar. En detalj också värd att notera är att båtar med mer än en toalett ofta har septitank bara i en toalett. Sugdräneringssystem är inte i användning i Medelhavet. I vissa mindre och äldre båtar finns det ingen septitank alls. Basutrustningen för hyrbåtarna motsvarar i stor utsträckning den finska besiktnings- och säkerhetsutrustningen, så som: VHF, kartplotter, ekolod, gummibåt (utombordare mot extra kostnad på ca 80-120 €), lotsbok, sjökort över området, köksredskap, sängkläder mm. Ofta finns det även gratis WIFI på båtarna. Vi förser dig gärna med en komplett lista över utrustning för varje båt.Alla båtar är försäkrade och registrerade enligt lokal lag för charterbruk.
Vad kostar charterbåten?


I hyran ingår fullständigt utrustad båt för aktuell tid (hela veckor, lördag-lördag).

Priserna varierar beroende på tidpunkt. Priserna till exempel i Medelhavet är förmånligast i början på sommaren i april-maj, och i september. De högsta priserna är i juli-augusti, då det är högsäsong i Centraleuropa.

Charterbåtens pris påverkas givetvis av båtens märke, modell, hyttantal, ålder, utrustning och var den finns. En äldre, över fem år gammal båt kan vara väldigt förmånlig, men man skall ta i beaktande att en nyare båt i regel har till exempel mer pålitlig teknik.
Vad ingår i båtens hyra och vad kostar extra?


Förutom hyrespriset (bareboat= båt utan skeppare) tillkommer obligatorisk så kallad transit log/final cleaning/starter pack-avgift, som i praktiken är en leveransavgift. Den täcker slutstädning, flytgas, bottengranskning av dykare, sängkläder etc. Avgiften beror på båtens storlek och ålder (vanligtvis 130 – 300 €, katamaraner från 250 €) .

I de flesta fall betalar du leveransavgiften då du tar emot båten. I vissa fall ingår den i båtens hyra.

I våra offerter anger vi alltid priset inklusive leveransavgift, så du vet precis vad totalkostnaden blir.

Vid Medelhavets favoritmål, Kroatien, upptas turistskatt, ca 1,30 € /person/dag (2019). Barn under 12 år betalar inte turistskatt. Turistskatten betalas alltid kontant vid mottagandet av båten på plats. Reservera Kroatisk Kuna för detta. Grekland och flera andra länder har inte turistskatt.

Bortsett från avgångshamnen ingår inte hamn-, ankrings- och bojavgifter i hyran.

Hyrbåtar returneras med bränsletanken fylld (bränsle ingår inte i hyran).

När du hyr en charterbåt, får du en fullständigt utrustad båt för önskad tid (hela veckor, lördag- lördag). Hyrbåten levereras vanligtvis på hyresperiodens första lördag från kl 17:00 (ibland tidigare). Hyresperioden slutar vanligtvis sista lördagen kl. 9.00. Hyrbåten skall returneras till avgångshamnen sista fredagen i perioden, vanligtvis klockan 16:00 eller 17:00, så att den så kallade slutinspektionen (check-out) kan göras. Båtens botten granskas av en dykare. Detta måste utföras i dagsljus. Besättningen kan stanna och övernatta ombord fredag till lördag morgon.​

På vissa platser används lokal praxis gällande hyrestider, bland annat beroende på områdets tillgänglighet , flygförbindelser och dylikt.
Vem kan fungera som båtens skeppare?


Du kan hyra en båt och fungera själv som skeppare (bareboat), eller hyra en båt och en skeppare (crewed/ skippered).

Naturligtvis måste skepparen alltid ha behörighet. På många ställen, särskilt i Medelhavet, måste skepparen ha det internationella förarbrevet för fritidsbåtar med märkning C och S, eller annan dokumentation över behörighet och kompetens, samt oftast också VHF/SRC certifikat. I varje fall ska man på ett eller annat sätt verifiera att skepparen har den nödvändiga kompetensen. I vissa länder, exempelvis Grekland, krävs också en vice skeppare. Ifall viceskepparen inte, till exempel i Grekland, kan visa upp dokumentation över sin behörighet kan man vid check-in fylla i en blankett där viceskepparen försäkrar sin kompetens.

Kontrollera alltid med oss, vilken behörighet som krävs av skepparen.


Under en seglingssemestern lär man sig om segling och båtliv under angenäma förhållannden. Besättningen klarar sig med mindre kunskaper då man har öppet sinne, en vilja att delta aktiviteterna ombord och arbeta tillsammans. För besättningen krävs det inga formella kvalifikationer.

Skeppare kan också hyras mot en extra avgift, fråga oss separat om detta. Hyrskepparna är spåkkunniga och proffessionella , och de är också goda lokalguider som vet vart det är värt att fara, och var de bästa platserna finns. Vi har fått bara god feedback angående hyrskepparna.

Vi är i samarbete med Croatia Sailing Academy , och därifrån kan du också själv direkt hyra skeppare.

​För hyrkepparen skall det finnas en egen hytt, dessutom svarar man för skepparens matkostnader. Hyrskepparen är en tilläggstjänst somvanligen kostar ca 130-170€ per dag + mat. Många större båtar har en skepparhytt i fören.

En hyrskeppare är en bra alternativ, om du vill slippa enkeltundan, eller om du själv inte vill eller kan fungera som skeppare.
Hur betalar jag charterbåten, avbokningsvillkor


När du har gjort din bokning kommer du att få en bekräftelse och faktura från oss för din förskottsbetalning samt hyresvillkor. Vi förmedlar betalningen till charterbolaget.

Vi erbjuder också möjlighet att andvända PayPal, då kan du betala fakturan från ditt PayPal konto eller med de vanligaste kreditkorten. Meddela oss om du vill använda PayPal.

Betalningsvillkor: Vid bokningstillfället 50% av hyran som förskottsbetalning. Den resterande 50% av hyran betalas 6-8 veckor före avgång. Om båten avbeställs tidigare än 60 dagar före hyresperiodens start kommer inte förutbetalda hyran att återbetalas. Om bokning avbokas mindre än 60 dagar före hyresperiodens start, debiteras hela hyran.

Detaljerade villkor för uthyrning enligt hyresvillkoren för respektive charterbolag.
Check-in/ check-out av båten, hur går det?


Båten överlämnas på hyresperiodens första lördag kl. 17:00 (ibland tidigare).

Hyrestiden tar vanligen slut på hyresperioden sista lördag kl. 9:00.

Båten skall dock returneras till avgånghamnen senast på hyresperiodens sista fredag kl. 16:00- 18:00, då check-out utförs på fredag kväll, då slutgranskning utförs och båtens botten kontrolleras av dykare. Detta måste göras i dagsljus. Besättningen kan dock övernatta ombord natten mellan fredag- lördag.

Exakta tider enligt charterbolagets procedur.

Överlåtelse av båten, check-in

När du tar emot båten, görs en inspektion. Skrovet, utrustningen etc. gås genom tillsammans med charterbolagets representant.


Båtens skeppare är med, och vi rekommenderar att eventuell vice skeppare också deltar.

​​

Viktigt förutom kontroll av båtens och utrustningens skick är anvisningar för bruk av utrustningen, till exempel var olika strömbrytare finns (vatten, el, gas etc.) och hur motorer, plotter, VHF mm. fungerar.

Om du märker några brister gällande motorn, skovet, utrustning, luckor, ventiler etc, påpeka detta. Meningen är att åtgärda felena och få en helt funktionsduklig båt. Ifall det inte går, eller inte är helt nödvändigt att åtgärda problemet, be att det ska anges i hyresdokumentet.

Oftast tas seglen fram och deras skick kontrolleras. Vi rekommenderar att seglen alltid kontrolleras,så man försäkrar sig om deras skick. Om du valt att ta en genaker som extrautrustning, kontrollera också att det finns nödvändig utrustning för det i båten.

Gå också självständigt igenom båten före du lämnar hamnen för att bekanta dig med båten och dess funktion. Ibland, speciellt under högsäsong, sker check-in mycket snabbt, då måste du vara aktiv och utforska båten ordentligt.

Returnering av båten, check-out

En liknande inspektion kommer att utföras vid båtens återkomst, då också en dykare skall kontrollera båtens botten. Huvudregeln är att du returnerar båten i samma skick som den var vid leverans, med hänsyn till normalt slitage. Om någonting är trasigt eller skadat, bedöms det om det beror på användning, normalt slitage eller annan på användaren beroende eller oberoende anledning. På dessa grunder kommer man överens om ifall du är ansvarig eller inte. Vanligtvis hanteras saker flexibelt och från fall till fall. Vi har inte stött på några problemfall i våra egna handlingar.

Det är bra att ta i beaktande att om något går sönder på grund av hård vind, storm etc. är det du som är ansvarig. Båten måste användas inom ramen för sina egenskaper och på ett sådant sätt att skador undviks. Väderförhållandena måste beaktas vid segling och också vid kaj och för ankar.

Slutstädning ingår alltid. Det är dock sakligt att sätta allt i ording, föra bort skräp samt ta bort oanvända förnödenheter och så vidare. Samtidigt kan man kontrollera, att allt ombord är ok.

​Båten överlämnas och returneras med bränsletankarna fyllda. Fråga charterbolaget om deras procedur. Tex. i Kroatien skall kunden tanka båten själv på en bensinmack, medan det i Grekland oftast kommer en tankbil ut på kajen där båten tankas.
Om fel uppstår?


Om det uppstår problem med båten, motorer, utrustning etc. under hyresveckan, kontakta alltid charterbolaget först, rapportera och godkänn eventuella reparationer.

Utför inga åtgärder själv om det inte är nödvändigt för att förhindra ytterligare skador eller fara.

Se också till att man kan nå dig från försäkringsbolaget per telefon.
Är båtar försäkrade?


Alla hyrbåtar är försäkrade. Försäkringen har en självrisk, vanligtvis 1500-3000 €, beroende på båtens storlek, ålder och typ.

Försäkringens självrisk (Security deposit)

För självrisken ger kunden en säkerhet till charterbolaget i samband med uthyrningen. I praktiken görs det vanligtvis så att charterbolaget tar en förskottsbetalning av motsvarande belopp från kundens kreditkort. Endast vid eventuella skador kommer självrisken dras av och betalkortet debiteras. Om det inte finns några ersättningsskador, kommer förskottsbetalningen att annuleras efter den slutliga inspektionen. Säkerhetsdepositionen kan också lämnas kontant.

Om skador på den hyrda båten inträffar men kostnaden för reparationerna är mindre än självrisken, kommer endast den faktiska kostnaden att debiteras. Alla skador ska omedelbart rapporteras till båtuthyrningsföretaget (24/7). Vid större skador motsvarar det maximala faktureringsbeloppet självrisken.

Försäkring för självrisk (Deposit insurance)

Vid båtuthyrningen är det möjligt att minska självrisken (vanligtvis till 100-300 € beroende på båt) genom att betala en separat avgift, en så kallad ”deposit insurance/ damage waiver”. Kostnaden består vanligtvis av två delar: Den icke återbetalningsbara delen, vanligen 150-300€, direkt till försäkringsbolaget och en återbetalningsbar del på ca 100-500 € i depositionsavgift, som återbetalas i fall det inte finns några ersättningsgilla skador. Praxis varierar beroende på land och alla charterbolag erbjuder inte deposit insurance service, utan kunden måste sköta om det själv.

Vi rekommenderar att man tar en deposit insurance.

Vissa skador som tex. En förkommen gummibåt, ett trasigt fönster, ett rivet segel eller dylikt, faller utanför försäkringen. Försäkringen ersätter inte heller kundens personliga egendom.

Skepparens ansvarsförsäkring (Skipper liability insurance)

Alla båtar har en ansvarsperson, också en hyrbåt. Ansvarspersonen är nämnd i hyresavtalet.

Som känt, har skepparen ett stort ansvar, som också på ett tråkigt sätt kan bli konkret vid olycks- och skadetillfällen. Trots att skepparen inte skulle vara den skyldiga i till exempel en krock med en annan båt, kan följden ändå bli rättegångskostnader och dylikt.

Ansvarspersonen kan ta en ansvarsförsäkring, som get trygghet vid dessa tillfällen. Försäkringar kan tas direkt från tidigare nämnda båtförsäkringsbolag.

Mer om detta till exempel på Yachtpools sida.

Annuleringsförsäkring (Charter Price Contingency Insurance)

Annuleringsförsäkringen ersätter skadan (båtens hyrpris) I sånt fall då kunden inte får båten vid hyrestidens början, och det inte går att få fram en annan båt som kompensation.

Dessa situationer är extremt ovanliga, men det är möjligt att försäkra sig mot dem.

Exempelvis EIS - European Insurance & Services handhar detta slag av försäkringar. Mera information på deras websida.

Det finns ett flertal olika försäkringar, som man kan bekanta sig med vid bland andra det ovanstående bolaget.