top of page

CHARTERVENEEN VAKUUTUKSET

Kaikki charterveneet ovat asianmukaisesti vakuutettuja. Vakuutuksissa on omavastuu (security deposit), joka on tyypillisesti 1.000 e- 3.500 e riippuen vuokraveneen koosta, iästä ja tyypistä jne.

Omavastuun määrän ilmoitamme tarjouksissa ja ennakkolaskulla.

 

Vakuutus kattaa* ensisijaisesti vuokraveneen tai tai sen aiheuttamia vahinkoja.

 

Vakuutuksen omavastuuosuudesta asiakas antaa charteryhtiölle charterveneen luovutuksen yhteydessä vakuuden. Käytännössä tämä tapahtuu yleensä siten, että charteryhtiö tekee ennakkoveloituksen omavastuuta vastaavasta summasta asiakkaan luottokortille. Vasta mahdollisen vahingon sattuessa omavastuusta vähennetään vahingon määrä ja veloitus tehdään luottokorttitililtä. Mikäli korvattavia vahinkoja ei ole, omavastuusta luottokortille tehty ennakkoveloitus mitätöidään vuokraveneen lopputarkastuksen jälkeen. Vakuuden voi antaa myös käteisellä.

Jos jotain vahinkoa vuokraveneelle syntyy, mutta vaurion korjauskustannus on pienempi kuin omavastuu, veloitetaan vain todelliset kustannukset. Isomman vahingon sattuessa maksimi korvaussumma on omavastuun määrä.

 

Kaikki vauriot tulisi ilmoittaa välittömästi venevuokrausyrityksen päivystynumeroon (päivystys 24/7).

Vakuutus omavastuuta varten (Deposit insurance)

Venevuokrauksessa omavastuu on mahdollista pienentää tai poistaa kokonaan hankkimalla erillisen lisävakuutuksen vakuutusyhtiöltä tai maksullinen lisäpalveluna charteryhtiöltä (deposit insurance, deposit waiver tms).

Vakuutusyhtiöltä  hankittaessa vaihtoehtoina ovat venevakuuttamiseen erikoistuneet vakuutusyhtiöt, kuten esim. EIS, European Insurance Services yhtiö, jolla on tuote Deposit Insurance for Chartered Yachts tai Pantaenius, jolla on vakuutustuote Bond Insurance Plus ***.

 

Vakuutussopimuksen vakutusyhtiön kanssa tekee asiakas.

Monet charteryhtiöt eivät tarjoa deposit insurance omana palvelunaan, vaan suosittelevat ottamaan sen suoraan vakuutusyhtiöltä.

 

Omavastuun poiston hinta on yleensä 150-350 € veneestä ja palveluntarjoajasta riippuen.

Charteryhtiöltä otetun vakuutuksen korvauskäytäntö eroaa vakuutusyhtiöltä otetusta vakuutuksesta.

 

Mikäli hankit palvelun charteryhtiöltä, ei kyseessä oikeastaan ole varsinainen vakuutus, koska käytännössä charteryhtiö kantaa vahinkoriskin itse. Yksnkertaisuuden vuoksi kutsutaan tässä palvelua kuitenkin vakuutukseksi.

 

Charteryhtiön vakuutuksessa vahingon sattuessa vahinko "kuitataan" ao. vakuutuksella, eikä muita toimenpiteitä yleensä tarvita.
 

HUOM. usein charteryhtiöiden vakuutuksiin jää pieni omavastuu deposit insurance- / damage waiver- menettelyssäkin, yleensä 10-20% alkuperäisen vakuuden arvosta.

Asiakkaan suoraan varsinaiselta vakuutusyhtiöltä ottamassa vakuutuksessa asiakas antaa normaaliin tapaan omavastuusta vakuuden charteryhtiölle. Vahinkotapauksessa vahingon määrä vähennetään asiakkaan maksamasta omavastuusta maksimissaan sen määrään asti. Asiakas tekee sen jälkeen vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiölle, joka tekee päätöksen korvauksesta. Näissä tapauksissa on syytä varmistua siitä, että charteryhtiöltä saadaan asianmukainen kirjallinen selvitys vahingoista ja tositteet maksuista/ korjauskustannuksista vahinkoilmoitusta varten.

Suosittelemme deposit insurancen tai vastaavan vakuutusturvan ottamista.

 

HUOM Tarjolla olevien palveluiden välillä on paljon eroja riippuen siitä, kuka on palveluntarjoaja. Tässä annetut tiedot ovat suuntaa antavia ja kuvaavat käytäntöjä yleisellä tasolla.

 

* Vakuutukset eivät pääsääntöisesti kata miehistön omaisuutta, kuten esim. matkatavaroita ja niissä on usein muitakin rajoituksia esim. veneen joidenkin varusteiden suhteen. Kuten matkalla aina, on hyvä myös huolehtia omasta henkilökohtaisesta vakuutusturvasta vahingon varalle.

bottom of page