VUOKRA-/ CHARTERVENEEN KIPPARI

Voit vuokrata pelkän veneen (bareboat) ja toimia itse kipparina, tai sitten vuokraat veneen ja ns. vuokrakipparin (crewed/ skippered).

 

Jos toimit itse kipparina, tai joku miehistöstä toimii, edellytetään jonkinasteista pätevyytta tai purjehdus- ja  veneilyosaamista.

Kaikissa kohteissa vuokraaja myös varmistuu tavalla tai toisella siitä, että kipparilla on tarvittava osaaminen. Kroatiassa on paikallinen liikenneministeriö (Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure) julkaissut listan hyväksytyistä/ vaadittavista pätevyyskirjoista, Kreikassa vaaditaan käytännössä samanlainen pätevyys.

 

Traficomin myöntämä Kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja riittää yleensä aina. Huom. purjevenettä varten merkinnöillä C ja S ja moottorivenettä varten C ja M.

 

Useimmiten edellytetään myös rannikkolaivurin radiotodistusta (SRC).

 

Joissakin maissa on käytössä ja riittää myös ns. sailing resume, jolla osoitetaan purjehduskokemus. Sailing resume on tavallaan purjehduskokemusta ja osaamista kuvaava vapaamuotoisesti laadittu CV. Pätevyyden voi osoittaa myös useilla kansainvälisten veneilyorganisaation ao. todistuksilla (esim. RYA).

Käytännöt vaihtelevat, varmista aina meiltä etukäteen, mitä vaatimuksia suunnittelemassasi kohteessa kipparille on. 

 

Joissakin maissa, esim. Kreikassa, vaaditaan myös varakippari. Mikäli varakipparilla ei ole osoittaa pätevyyttään todistuksilla, täytetään Kreikassa lähtösatamassa check-innin yhteydessä lomake, jolla varakippari antaa vakuutuksen osaamisestaan. Menettely on joustava.

 

Purjehduslomalla myös oppii veneilyä ja purjehtimista mukavissa olosuhteissa. Miehistö pärjää vähemmilläkin veneilytaidoilla, kun mukana on reipas mieli, halu osallistua toimintaan veneellä ja tehdä asioita yhdessä. Miehistölle ei ole muodollisia pätevyysvaatimuksia.